Stichting Diversiteit in Zorg biedt diverse vormen van praktische ondersteuning in Oost Brabant. Wij werken daarin altijd nauw samen met andere hulpverleners, gemeente en zorgaanbieders. Neem bij vragen of voor een aanmelding neem gerust contact met ons op via 06-30992110 of info@SDiZ.nl

 

Met onze Ambulante Begeleiding bieden wij praktische en individuele hulpverlening in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt. De cliënt en hulpverlener stellen samen in een plan van aanpak vast wat de uitdagingen, krachten en wensen zijn van de cliënt zijn en waarbij deze extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Dat kan zijn bij het vinden van een dagritme, administratie, huishouden, werk en school, houden aan afspraken of andere problematieken.

 

Zoals onze naam al zegt, Stichting Diversiteit in Zorg, wij zijn gespecialiseerd in Intercultureel werken. We bieden ondersteuning aan mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen en statushouders. Onze medewerkers komen vanuit verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, zijn ervaren en beschikken over de juiste tools en kennis binnen het intercultureel werken. Bij SDiZ zijn medewerkers werkzaam die diverse talen spreken, mocht het taalniveau van de cliënt een belemmering vormen bij de hulpverlening. Zij werken op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Door het inzetten van motiverende gespreksvoering en dicht bij de cliënt te staan kan deze zijn eigen kracht (terug)vinden.

 

Jongeren die problemen hebben thuis of op school, het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt of problemen hebben door drugs, alcohol of criminaliteit zijn welkom bij SDiZ om in vertrouwen hun verhaal te doen. Ook voor ouders die zich zorgen maken over hun kind(eren) staat SDiZ altijd klaar. Er zijn 24 uur per dag ervaren, vakbekwame en betrokken medewerkers bereikbaar om hen te woord te staan.

 

Ook bieden wij praktische ondersteuning bij diverse problematieken en uitdagingen en ondersteunen de cliënt op zijn/haar tempo. Het uitganspunt zijn daarbij altijd de krachten, wensen, normen en waarden van de cliënt.

  • Door traumatische gebeurtenissen kan men depressiviteitsklachten, zelfvertrouwen verliezen, agressie, angst en stressklachten ervaren of fysieke klachten ontwikkelen. Wanneer de cliënt er klaar voor is gaan we samen stappen ondernemen naar verwerking en acceptatie. Indien het een juiste keuze lijkt om de cliënt door te verwijzen naar professionele psychische hulp, ondersteunen wij hierin.
  • SDiZ heeft de kennis en ervaring in huis om praktische en individuele ondersteuning de bieden bij het loskomen uit de greep van een gok-, drank- of andere verslaving.
  • SDiZ biedt praktische en individuele ondersteuning bij het strijden tegen gevoelens van depressie. De cliënt kan zijn/haar verhaal bij ons kwijt aan een vertrouwenspersoon en wanneer behandeling nodig is, dan zullen we ervoor zorgen dat de juiste hulp wordt ingeschakeld en bieden we praktische ondersteuning tijdens de behandeling.
  • Tijdens onze agressie regulatie training leert de cliënt in praktische stappen hoe rustig te blijven in frustrerende of vervelende situaties en hoe je ervoor zorgt dat dergelijke situaties niet escaleren.

 

WMO Begeleiding Ondersteuning Hulp Brabant

SDiZ is gemakkelijk te bereiken zonder lange wachttijden tussen het eerste gesprek en de behandeling. We reageren snel (binnen 24 uur) op oproepen en kunnen binnen 48 uur een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek.  Neem bij vragen of voor een aanmelding neem gerust contact met ons op via 06-30992110 of info@SDiZ.nl

Stichting Diversiteit in Zorg


Vertrouwenspersoon

 

Jan van Densen

Tel.: +31 642 802 134 (tussen 09:00-17:00uur)

 

 

Stadhuisplein 27

5461 KN  Veghel

Tel.: 0413 - 35 69 90

info@SDiZ.nl

 

Paterstraat 24a

5801 AV  Venray

Tel.: 06 - 30 99 21 10