Praktische training Interculturele communicatie voor professionals

Tijdens het werk als professional binnen de zorg, welzijn en het social domein kom je regelmatig in contact met mensen afkomstig uit verschillende culturen. Of de dienst- en hulpverlening voor mensen met een andere culturele achtergrond succesvol is, is sterk afhankelijke van de onderlinge communicatie.

 

In deze training Interculturele Communicatie krijg je kennis en inzicht in je eigen communicatie skills en in de oorzaken van onsuccesvolle communicatie en hulpverlening. Wij geven je de kennis en praktische tools om in te zetten voor succesvolle en prettige hulpverlening voor jou als professional én voor de hulpvrager uit de andere cultuur.

 

Het kennen van de eigen culturele gewoonten, die van de ander én de valkuilen en uitdagingen daarbinnen gaan we bespreken tijdens deze training. In de middag gaan we door middel van rollenspellen casussen oefenen en via intervisie met elkaar bespreken. Hierbij staat het ontdekken van, niet altijd voor de hand liggende, cultuurverschillen én het overbrengen van zowel verbale als non-verbale boodschappen centraal.

 

Wat houdt onze training in?

 

  • We bespreken diverse aspecten van Interculturele Communicatie
  • We lichten toe wat de specifieke uitdagingen zijn van vluchtelingen en wat daar de gevolgen van zijn
  • Verder gaan we uitgebreid in op cultuurkenmerken
  • Wat is de WIJ cultuur en de Ik cultuur en hoe profileren WIJ culturen zich in Nederland
  • Wat zijn de gevolgen wanneer de begeleiding niet goed gaat en wat zijn de oorzaken van onsuccesvolle hulpverlening
  • Met voorbeelden uit de praktijk komen we tot bruikbare adviezen voor gespreksvoering met mensen met een andere culturele achtergrond
  • Oefenen met rollenspellen
  • Bespreken van de rollenspelen en casussen
  • Natuurlijk genoeg tijd voor vragen

 

Aan het einde van de training heb je voldoende tools om in te zetten in de praktijk en begrijp je nog beter wat wél en niet werkt binnen de hulpverlening met mensen met een andere culturele achtergrond.


Neem bij vragen of voor een aanmelding gerust contact met ons op