Gezinsondersteuning

Met gezinsondersteuning helpen we ouders en kinderen door de ups en downs van ouderschap en het gezinsleven te navigeren. 

Het zorgt ervoor dat iedereen in het gezin lekker in hun vel zit en dat de sfeer goed is. We geven gezinnen een duwtje in de rug om sterke banden te bouwen, slimme opvoedtrucs te leren en specifieke problemen aan te pakken. Zo leggen we de basis voor blije kids en een positieve vibe thuis. En het mooie is, de voordelen stoppen niet bij het gezin zelf; sterke en veerkrachtige gezinnen dragen hun steentje bij aan een gezondere samenleving.

Cultuur sensitieve gezinsondersteuning

Stichting in Diversiteit in de Zorg, onze naam zegt het al, is expert in cultuursensitief en inclusief werken en onze begeleiders staan klaar om gezinnen met én zonder een migratieachtergrond en statushouders te helpen. Binnen gezinnen met een andere culturele achtergrond kunnen zich unieke uitdagingen voordoen die verschillen van de meeste Nederlandse gezinnen. Het is belangrijk dat gezinsondersteuning binnen migratiegezinnen rekening houdt met deze specifieke uitdagingen. Cultuursensitieve benaderingen, taalondersteuning, en het begrijpen van de unieke behoeften van elk gezin kunnen bijdragen aan effectieve ondersteuning en integratie.

 

Cultuur

 

Gezinnen worden vaak geconfronteerd met de uitdaging van culturele aanpassing. Dit omvat het begrijpen en integreren van nieuwe normen, waarden en sociale normen, evenals het behouden van aspecten van hun oorspronkelijke cultuur

Taal

 

Taal kan een grote uitdaging vormen, vooral als ouders, of kinderen, niet vloeiend Nederlands spreken en begrijpen. Het kan invloed hebben op communicatie, toegang tot diensten en participeren in de samenleving.

Onderwijs

 

Het begrijpen van het onderwijssysteem in Nederland en het ondersteunen van kinderen in hun scholing kan een uitdaging zijn. Verschillen in onderwijsmethoden, verwachtingen en taal kunnen impact hebben op de prestaties van de kinderen.

Netwerk

 

Nieuwkomers zitten vaker in een sociaal isolement, aangezien zij het sociale netwerk uit hun thuisland, dat vaak heel sterk is, missen. Het opbouwen van nieuwe sociale contacten kan tijd vergen en uitdagend zijn.

Geld

 

Migratie kan financiële druk met zich meebrengen, vooral als gezinnen te maken hebben met werkloosheid en een laag inkomen. Dit kan stress veroorzaken en het leefgeluk en participatie beïnvloeden.

Identiteit

 

Kinderen in migratiegezinnen kunnen worstelen met hun identiteitsvorming, omdat ze zich vaak zowel verbonden voelen met de cultuur van hun oorspronkelijke land en ouders als met de cultuur van Nederland.


SDiZ voor Jongeren

 

Jongeren die problemen hebben thuis of op school, het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt of problemen hebben door drugs, alcohol of criminaliteit zijn welkom bij SDiZ om in vertrouwen hun verhaal te doen. Wij begrijpen dat zij hun frustratie ergens kwijt moeten en dat zij met sommige problemen of gedachten liever niet meteen naar hun ouders gaan. Door zonder oordeel te luisteren kunnen we samen kijken of er extra ondersteuning of hulp nodig is.


SDiZ voor ouders van tieners en jongvolwassenen

 

Voor ouders die zich zorgen maken over hun kind(eren) staat SDiZ altijd klaar. Er zijn 24 uur per dag ervaren, vakbekwame en betrokken medewerkers bereikbaar om hen te woord te staan. Wordt een kind gepest op school of vertoont hij of zij symptomen die op depressiviteit kunnen wijzen? Of het nu gaat om wrijving thuis met ouders of de andere kinderen in het gezin of problemen rondom drugs, alcohol of criminaliteit. Wij bieden een luisterend oor waarbij de ouders in vertrouwen hun verhaal kunnen doen. Daarna gaan we met de ouders, en indien gewenst kind, in gesprek om te bepalen of er vervolggesprekken nodig zijn of meer hulp ingezet moet worden als begeleiding, therapie, behandeling of intramurale opname.


Neem bij vragen of voor een aanmelding gerust contact met ons op