Stichting Diversiteit in Zorg

Stichting Diversiteit in zorg voor praktische individuele begeleiding

Stichting Diversiteit in Zorg biedt diverse vormen van individuele praktische begeleiding in Oost Brabant op locatie en bij de cliënt thuis. Wij werken daarin altijd nauw samen met andere hulpverleners, gemeente en zorgaanbieders.  

De cliënt en hulpverlener stellen samen in een plan van aanpak vast wat de uitdagingen, krachten en wensen van de cliënt zijn en waarbij deze extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Dat kan zijn bij het vinden van een dagritme, administratie, huishouden, werk en school, houden aan afspraken of andere uitdagingen.

Klik op de onderstaande buttons voor meer info

Bij SDIZ kan je terecht voor

Ambulante Begeleiding

SDiZ biedt individuele praktische ondersteuning in de eigen vertrouwde omgeving, bij voorkeur thuis, maar dit kan ook op een andere plek waar de cliënt zich prettig voelt.

 Je gaat samen met de begeleider een persoonlijk en praktisch plan opstellen en samen ga je dit plan volgen, je hoeft het dus niet alleen te doen.. Dat kan zijn bij het vinden van een dagritme, administratie, huishouden, werk en school, houden aan afspraken of het bieden van een luisterend oor wanneer jij daar behoefte aan hebt.

Cultuur sensitieve hulpverlening

Wij bieden Interculturele hulpverlening aan mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen en statushouders. Onze medewerkers komen vanuit verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, zijn ervaren en beschikken over de juiste tools en kennis binnen het intercultureel werken. Bij SDiZ zijn medewerkers werkzaam die diverse talen spreken, mocht het taalniveau van de cliënt een belemmering vormen bij de hulpverlening. Zij werken op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Door het inzetten van motiverende gespreksvoering en dicht bij de cliënt te staan kan deze zijn eigen kracht (terug)vinden.

Jongeren en ouders

Jongeren die problemen hebben thuis of op school, het gevoel dat er niet naar hen geluisterd wordt of problemen hebben door drugs, alcohol of criminaliteit zijn welkom bij SDiZ om in vertrouwen hun verhaal te doen. Ook voor ouders die zich zorgen maken over hun kind(eren) staat SDiZ altijd klaar. Er zijn 24 uur per dag ervaren, vakbekwame en betrokken medewerkers bereikbaar om hen te woord te staan.

Specialistische hulpverlening

Ook bieden wij praktische ondersteuning bij diverse problematieken en uitdagingen en ondersteunen de cliënt op zijn/haar tempo. Het uitganspunt zijn daarbij altijd de krachten, wensen, normen en waarden van de cliënt.

Door traumatische gebeurtenissen kan men depressiviteitsklachten, zelfvertrouwen verliezen, agressie, angst en stressklachten ervaren of fysieke klachten ontwikkelen. Wanneer de cliënt er klaar voor is gaan we samen stappen ondernemen naar verwerking en acceptatie. Indien het een juiste keuze lijkt om de cliënt door te verwijzen naar professionele psychische hulp, ondersteunen wij hierin.

SDiZ heeft de kennis en ervaring in huis om praktische en individuele ondersteuning de bieden bij het loskomen uit de greep van een gok-, drank- of andere verslaving.

SDiZ biedt praktische en individuele ondersteuning bij het strijden tegen gevoelens van depressie. De cliënt kan zijn/haar verhaal bij ons kwijt aan een vertrouwenspersoon en wanneer behandeling nodig is, dan zullen we ervoor zorgen dat de juiste hulp wordt ingeschakeld en bieden we praktische ondersteuning tijdens de behandeling.

Tijdens onze agressie regulatie training leert de cliënt in praktische stappen hoe rustig te blijven in frustrerende of vervelende situaties en hoe je ervoor zorgt dat dergelijke situaties niet escaleren.


WMO-begeleiding en PGB (WLZ)

Interculturele Hulpverlening Brabant

De maatschappelijke begeleiding van SDiZ valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Indien je in het bezit bent van een WMO-indicatie wordt onze begeleiding door de gemeente vergoed. Afhankelijk van je inkomen betaal je een kleine eigen bijdrage aan het CAK.

Het is ook mogelijk begeleiding van ons te krijgen via een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit is veelal wanneer er een indicatie is afgegeven vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). In dat geval kunnen wij rechtstreeks declareren bij de SVB (Sociale Verzekering Bank).

 

 

SDIZ is lid van WMO Coöperatie de Meierij. De visie WMO Coöperatie De Meierij is "Er zijn wanneer nodig en perspectief bieden door mensen in eigen kracht te zetten en zorg te bieden die leidt tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid."

Voor meer info www.wmodemeierij.nl


Neem gerust contact met ons op

SDiZ is gemakkelijk te bereiken zonder lange wachttijden tussen het eerste gesprek en de behandeling. We reageren snel (binnen 24 uur) op oproepen en kunnen binnen 48 uur een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Neem bij vragen of voor een aanmelding neem gerust contact met ons op via 06-30992110 of info@SDiZ.nl

Interculturele Hulpverlening Brabant

Integrale samenwerking

Binnen onze hulpverlening zoeken wij, waar nodig, de samenwerking op met andere organisaties. Dit om een goed netwerk om jou heen te creëren waarbinnen jij (weer) in je kracht komt te staan! Hierbij kan je denken aan