SDiZ is de organisatie die écht anders is. Wij kijken serieus naar de persoonlijke wensen en krachten en koppelen altijd een passende begeleider aan onze cliënten.

Wie?

Wij zijn specialisten op het gebied van diversiteit en cultuur sensitieve individuele begeleiding en gezinsbegeleiding.  We bieden allerlei vormen van praktische ondersteuning in Oost-Brabant, Gelderland en Noord-Limburg zowel op locatie als bij die cliënt thuis. Bij ons is echt iedereen welkom!

Waarom?

De relatie tussen cliënt en begeleider is dé sleutel voor succesvolle begeleiding, welke valt of staat met communicatie en begrip. Alleen dan kan je deze volledig ondersteunen en op de juiste manier motiveren én ken je de valkuilen en uitdagingen waar deze mee te maken heeft.   

 

Waar?

Stichting Diversiteit in Zorg biedt diverse vormen van individuele praktische begeleiding op locatie of bij de cliënt thuis,  wanneer de cliënt dit prettig vindt. Wij werken daarin altijd nauw samen met andere hulpverleners, gemeente en zorgaanbieders.  

 

Waar staan wij voor?

Onze medewerkers zijn toegewijd en hebben veel ervaring. Wij staan samen garant voor persoonlijke begeleiding van hoge kwaliteit. Om dit aan te voeren hebben we de volgende missie gedefinieerd.

Je kan bij ons terecht voor

Ambulante Begeleiding

SDiZ biedt individuele praktische ondersteuning in de eigen vertrouwde omgeving, bij voorkeur thuis, maar dit kan ook op een andere plek waar de cliënt zich prettig voelt. Samen met de cliënt stellen we in een plan van aanpak vast wat de uitdagingen, krachten en wensen zijn. We willen ervoor zorgen dat de cliënt zelfstandig kan functioneren en goed kan meedoen in de maatschappij. 

Gezins-ondersteuning

Het zorgt ervoor dat iedereen in het gezin lekker in hun vel zit en dat de sfeer goed is. We geven gezinnen een duwtje in de rug om sterke banden te bouwen, slimme opvoedtrucs te leren en specifieke problemen aan te pakken. Zo leggen we de basis voor blije kids en een positieve vibe thuis. En het mooie is, de voordelen stoppen niet bij het gezin zelf; sterke en veerkrachtige gezinnen dragen hun steentje bij aan een gezondere samenleving.

 

Specialistische ondersteuning

Ook bieden wij praktische ondersteuning bij diverse problematieken en uitdagingen en ondersteunen de cliënt op zijn/haar tempo. Het uitganspunt zijn daarbij altijd de krachten, wensen, normen en waarden van de cliënt. 

Wij ondersteunen onze cliënten bij traumaverwerking, verslaving en afkicken, depressie en problemen met agressie.

Voor professionals bieden wij

Praktische training Interculturele communicatie voor professionals

 

Tijdens je werk als professional binnen het sociaal domein kom je regelmatig in contact met mensen afkomstig uit verschillende culturen. Of deze hulpverlening met mensen met een andere culturele achtergrond succesvol is is sterk afhankelijke van de onderlinge communicatie.

Het kennen van de eigen culturele gewoonten en die van de ander én de valkuilen en uitdagingen daarbinnen gaan we bespreken tijdens deze training. In de middag gaan we door middel van rollenspellen casussen oefenen en via intervisie met elkaar bespreken. Hierbij staat het ontdekken van niet altijd voor de hand liggende van de cultuurverschillen én het overbrengen van zowel verbale als non-verbale boodschappen centraal.

 


WMO-begeleiding en PGB (WLZ)

 

De maatschappelijke begeleiding van SDiZ valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Indien je in het bezit bent van een WMO-indicatie wordt onze begeleiding door de gemeente vergoed. Afhankelijk van je inkomen betaal je een kleine eigen bijdrage aan het CAK.

Het is ook mogelijk begeleiding van ons te krijgen via een PGB (Persoons Gebonden Budget). Dit is veelal wanneer er een indicatie is afgegeven vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). In dat geval kunnen wij rechtstreeks declareren bij de SVB (Sociale Verzekering Bank).

SDIZ is lid van WMO Coöperatie de Meierij. De visie WMO Coöperatie De Meierij is "Er zijn wanneer nodig en perspectief bieden door mensen in eigen kracht te zetten en zorg te bieden die leidt tot een zo groot mogelijke zelfredzaamheid." Ga voor meer info naar www.wmodemeierij.nl

Integrale samenwerking

 

Binnen onze hulpverlening zoeken wij, waar nodig, de samenwerking op met andere organisaties. Dit om een goed netwerk om jou heen te creëren waarbinnen jij (weer) in je kracht komt te staan! Hierbij kan je denken aan


Neem gerust contact met ons op

 

SDiZ is gemakkelijk te bereiken zonder lange wachttijden tussen het eerste gesprek en de behandeling. We reageren snel (binnen 24 uur) op oproepen en kunnen binnen 48 uur een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Neem bij vragen of voor een aanmelding neem gerust contact met ons op.