Specialistische Hulpverlening

Door een goede voorbereiding en ondersteuning zorgt je individuele begeleider dat je tijdens behandeling of therapie een begeleider hebt waarop je kan terugvallen. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een plan voor de administratie en het huishouden, of het maken van afspraken met je werkgever. Zo hoef je je over dat soort dingen geen zorgen te maken en kan jij je concentreren op jezelf.

Traumaverwerking

 

Zijn er in je verleden dingen gebeurd waardoor je wordt belemmerd in je levensgeluk? Het kan heel goed dat zaken als pesten, agressie, vluchten uit je thuisland of een verlies van een dierbare bepalen hoe je je nu voelt, dat noemen we een trauma. Dat merk je niet constant, maar het kan invloed hebben op je zelfvertrouwen en concentratievermogen of gevoelens van angst of woede veroorzaken.

 

Bij SDiZ staat de deur altijd open en kan je terecht bij een vertrouwenspersoon. Je verhaal blijft vertrouwelijk en we zullen samen met jou, als je daar klaar voor bent, stappen ondernemen naar traumaverwerking en acceptatie. Indien het een juiste keuze lijkt om je door te verwijzen naar professionele psychische hulp, ondersteunen we je hierin. Ook tijdens de periode van therapie bieden wij je persoonlijke begeleiding blijven bieden op diverse gebieden en samen werken aan een plan dat past bij jouw uitdagingen en doelen. Jouw wensen en behoeften staan centraal en je begeleider helpt je erbij.


Verslaving en afkicken

 

Heb je behoefte aan praktische ondersteuning bij het omgaan met je verslaving en om weer grip op je leven te krijgen? Bij SDiZ hebben we de kennis en de ervaring in huis om mensen die met een gok-, drugs-, drank- of andere verslaving praktisch te ondersteunen en begeleiden.

 

Je kan naar ons doorverwezen worden door de reclassering, het GGZE of je huisarts, of je komt zelf naar ons toe. We gaan samen met jou kijken wat jij nodig hebt zodat je op je eigen tempo weer goed voor jezelf kan zorgen en kan functioneren in de maatschappij.

SDiZ is geen behandelaar, we luisteren naar je verhaal en wanneer behandeling nodig is brengen we je in contact met een verslavingskliniek en fungeren als jouw vertrouwenspersoon. Als je het op prijs stelt, gaat je persoonlijke begeleider mee naar sessies in de kliniek of gesprekken met specialisten.


Depressieve gedachten

 

Herken je dit? Je voelt je vaak somber of hebt depressieve gedachten. Vind je het lastig om elke dag weer op te staan en naar werk of school te gaan. Je hebt minder interesse in activiteiten die eigenlijk heel leuk zijn en ervaar je minder gevoelens van plezier. Je hebt minder eetlust, slapeloosheid en gebrek aan energie.

 

Neem dan contact met ons op. Je kan je verhaal bij ons kwijt aan een vertrouwenspersoon en wanneer behandeling nodig is, en je daarvoor open staat, dan zullen we er samen met jou voor zorgen dat je de juiste hulp krijgt en we ondersteunen met een aantal zaken je tijdens de behandeling. Als je het op prijs stelt, gaan we met je mee naar therapie. 


Problemen met agressie

 

Heb jij emoties als frustratie, verdriet, woede en pijn en kan dit uitbarstingen leiden waarbij je verbaal en/of non-verbaal geweld gebruikt? Bij de één komen deze uitbarstingen vaker voor dan bij de ander. Sommige mensen wijten dit aan het feit dat zij een ‘kort lontje’ hebben en denken dat zij niets aan dit gedrag kunnen doen. Dit is echter niet waar, je kan dit onder controle krijgen met de juiste ondersteuning.

 

Herken je jezelf in de hierboven geschreven situatie? Word je snel kwaad en verlies je soms je zelfbeheersing? Wellicht kan agressie regulatie training voor jou een oplossing bieden. Tijdens agressie regulatie training leer je in praktische stappen hoe je rustig kan blijven in frustrerende of vervelende situaties en hoe je ervoor zorgt dat dergelijke situaties niet escaleren.


Neem bij vragen of voor een aanmelding gerust contact met ons op