Begeleid Wonen bij SDiZ

De cliënt en hulpverlener kunnen ook kiezen voor Begeleid Wonen op een van onze locaties. Op onze Begeleid Wonen locaties is 24 uur per dag begeleiding aanwezig voor individuele en praktische ondersteuning van de cliënten. We houden rekening met de persoonlijke situatie van elke cliënt en zorgen ervoor dat deze kan groeien naar een zelfstandige leefsituatie. Wij werken hiervoor op de gebieden van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën (ZRM).

 

De cliënt en hulpverlener stellen samen in een plan van aanpak vast wat de uitdagingen, krachten en wensen zijn van de cliënt zijn en waarbij deze extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij en uiteindelijk zelfstandig te wonen. Dat kan zijn bij het vinden van een dagritme, administratie, huishouden, werk en school, houden aan afspraken of andere problematieken.

 

Onze medewerkers komen vanuit verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, zijn ervaren en beschikken over de juiste tools en kennis. Bij SDiZ zijn hulpverleners werkzaam die diverse talen spreken, mocht het taalniveau van de cliënt een belemmering vormen bij de begeleiding dan kunnen wij altijd iemand bieden die dat probleem kan wegnemen door cliënt in de eigen taal aan te spreken. Zij werken op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Door het inzetten van met motverende gespreksvoering en dichtbij te staan kan de cliënt zijn eigen kracht terug te vinden.

 

Wat doen wij, op een rijtje:

Dagelijkse taken en het vinden van dagritme

 • Administratieve taken/Financiën ordenen
 • Huishouden en koken
 • Persoonlijke verzorging
 • Sociaal netwerk opbouwen
 • Plannen van afspraken
 • Opbouwen van dagritme
 • Ondersteuning bij andere problematieken

Het vinden en houden van werk en opleiding

 • Wat wil je? Toekomstbeeld
 • Wat kan je? Vooropleiding en talenten
 • Hoe kan je dat bereiken? CV en motivatie opstellen, voorbereiden op gesprekken en meegaan
 • Hoe kan je werk en school behouden? Praktische hulp

Ondersteuning bij afspraken

Wij gaan bijvoorbeeld mee naar afspraken met:

 • (aanstaande) werkgever
 • Huisarts of ziekenhuis
 • Woningstichting
 • Schoolinstellingen
 • GGZE Afkickkliniek
 • Therapeut
 • Reclassering
 • Sociale Dienst
WMO Begeleid Wonen Beschermd BWB Brabant

Neem bij vragen of voor een aanmelding gerust contact met ons op via 06-30992110 of info@SDiZ.nl

Stichting Diversiteit in Zorg


Vertrouwenspersoon

 

Jan van Densen

Tel.: +31 642 802 134 (tussen 09:00-17:00uur)

Tel.: +31 646 442 424 (buiten kantooruren)

 

Stadhuisplein 27

5461 KN  Veghel

Tel.: 0413 - 35 69 90

info@SDiZ.nl

 

Paterstraat 24a

5801 AV  Venray

Tel.: 06 - 30 99 21 10