SDiZ biedt een aantal vormen van Specialistische Hulpverlening

Traumaverwerking

Het begrip ‘trauma’ is ontzettend breed, maar heeft vaak een gevoel van angst of machteloosheid als gevolg en dit heeft invloed op het welzijn en gedrag van de cliënt.

 

Trauma’s stammen vaak uit de jeugd van de cliënt, maar ontstaan soms ook op latere leeftijd. Voorbeelden zijn het meemaken van een ongeluk, ziekte van een dierbare of van het slachtoffer zelf, verlies van een dierbare, aanwezigheid bij een overval of andere actie van geweld jegens een zaak of persoon, (seksueel) misbruik of het kwijtraken van een dierbaar bezit. Bij vluchtelingen gaat het vaak om het slachtoffer of getuige zijn van oorlogsgeweld en ernstige vormen van geweld tijdens de vlucht.

 

Door deze gebeurtenissen kan men depressiviteitsklachten ervaren, zelfvertrouwen verliezen, agressie, angst en stressklachten ervaren of fysieke klachten ontwikkelen.

Wanneer de cliënt er klaar voor is gaan we samen stappen ondernemen naar verwerking en acceptatie. Indien het een juiste keuze lijkt om de cliënt door te verwijzen naar professionele psychische hulp, ondersteunen wij hen hierin.

 

Ook tijdens de periode van therapie kunnen wij persoonlijke begeleiding blijven bieden op diverse gebieden en samen werken aan een plan dat past bij de uitdagingen en doelen van de cliënt. De wensen en behoeften van de cliënt en staan daarbij centraal.

Depressie

SDiZ biedt praktische en individuele ondersteuning bij het strijden tegen gevoelens van depressie. De cliënt kan zijn/haar verhaal bij ons kwijt aan een vertrouwenspersoon en wanneer behandeling nodig is, dan zullen we ervoor zorgen dat de juiste hulp wordt ingeschakeld en bieden we praktische ondersteuning tijdens de behandeling.

 

Door een goede voorbereiding zorgen we dat de cliënt tijdens de behandeling een begeleider heeft om op terug te vallen. Onze ondersteuning houdt in dat we, indien gewenst, tijdens de behandelperiode mee naar therapie en andere afspraken gaan. Ook staan we de cliënt bij met praktische ondersteuning en fungeren we als vertrouwenspersoon.

Agressie training

SDiZ helpt mensen die kampen met agressie problemen op een praktische wijze om hiermee om te gaan.

 

Onder agressie verstaan we het gedrag dat iemand vertoont als hij of zij niet langer de controle heeft over zijn eigen emoties. Emoties als frustratie, verdriet, woede en pijn kunnen tot uitbarstingen leiden waarbij de cliënt verbaal en/of non-verbaal geweld gebruikt. 

 

Onze agressie regulatie training kan een oplossing bieden. Tijdens agressie regulatie training leert de cliënt in praktische stappen hoe hij/zij rustig kan blijven in frustrerende of vervelende situaties en hoe je ervoor zorgt dat dergelijke situaties niet escaleren.

Verslavingszorg

SDiZ heeft de kennis en ervaring in huis om praktische en individuele ondersteuning de bieden bij het loskomen uit de greep van een gok-, drank- of andere verslaving.

 

Samen met de cliënt kijken we wat praktisch nodig is om grip op de verslaving te krijgen en bieden daarbij individuele begeleiding. De cliënt kan zo op een eigen tempo weer in de eigen kracht komen staan en functioneren in de maatschappij.

 

SDiZ is geen behandelaar, maar we luisteren naar het verhaal van de cliënt en wanneer behandeling nodig is dan zullen we er samen voor zorgen dat de juiste hulp wordt ingezet. We leggen het contact met de verslavingskliniek en fungeren als vertrouwenspersoon en bieden persoonlijke ondersteuning. We gaan, indien gewenst, mee naar sessies in de kliniek of gesprekken met de specialisten. Door een goede voorbereiding en begeleiding zorgen we dat de behandelperiode zo rustig mogelijk verloopt.

 

Na eventuele behandeling zal de cliënt weer zelfstandig gaan wonen en kan ondersteuning krijgen van onze ervaren en vakbekwame medewerkers. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan het opstellen van een plan voor de administratie en het huishouden, het opnieuw opbouwen van een sociaal netwerk of het maken van afspraken met de werkgever en/of school. Zo hoeft de cliënt zich over dat soort dingen geen zorgen te maken.

WMO Begeleiding Ondersteuning Hulp Brabant

Neem bij vragen of voor een aanmelding gerust contact met ons op via 06-30992110 of info@SDiZ.nl