Ambulante Begeleiding van SDiZ

Met onze Ambulante Begeleiding (WMO en PGB) bieden wij praktische en individuele hulpverlening in de eigen vertrouwde omgeving van de cliënt.

 

Ambulante begeleiding houdt in dat een vaste begeleider één of meerdere keren per week contact heeft met de cliënt. Om deze in de eigen kracht (terug) te zetten en te laten participeren in de maatschappij. Wij werken hierin volgens de ZelfRedzaamheidsMatrix op de gebieden van persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën.

 

De cliënt en hulpverlener stellen samen in een plan van aanpak vast wat de uitdagingen, krachten en wensen zijn van de cliënt zijn en waarbij deze extra ondersteuning nodig heeft om goed te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij. Dat kan zijn bij het vinden van een dagritme, administratie, huishouden, werk en school, houden aan afspraken of andere problematieken.

 

Onze medewerkers komen vanuit verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden, zijn ervaren en beschikken over de juiste tools en kennis. Bij SDiZ zijn medewerkers werkzaam die diverse talen spreken, mocht het taalniveau van de cliënt een belemmering vormen bij de hulpverlening. Zij werken op basis van vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Door het inzetten van motverende gespreksvoering en dicht bij de cliënt te staan kan deze zijn eigen kracht (terug)vinden.

 

Wat doen wij, op een rijtje:

Dagelijkse taken en het vinden van dagritme

 • Administratieve taken/Financiën ordenen
 • Huishouden en koken
 • Persoonlijke verzorging
 • Sociaal netwerk opbouwen
 • Plannen van afspraken
 • Dagritme opbouwen
 • Ondersteuning andere problematieken

Het vinden en houden van werk en opleiding

 • Wat wil je? Toekomstbeeld
 • Wat kan je? Vooropleiding en talenten
 • Hoe kan je dat bereiken? CV en motivatie opstellen, voorbereiden op gesprekken en meegaan
 • Hoe kan je werk en school behouden? Praktische hulp

Ondersteuning bij afspraken

Wij gaan bijvoorbeeld mee naar afspraken met:

 • (aanstaande) werkgever
 • Huisarts of ziekenhuis
 • Woningstichting
 • School
 • GGZE Afkickkliniek
 • Therapeut
 • Reclassering
 • Sociale Dienst
WMO Begeleiding Ondersteuning Hulp Brabant

Neem bij vragen of voor een aanmelding gerust contact met ons op via 06-30992110 of info@SDiZ.nl

Stichting Diversiteit in Zorg


Vertrouwenspersoon

 

Jan van Densen

Tel.: +31 642 802 134 (tussen 09:00-17:00uur)

Tel.: +31 646 442 424 (buiten kantooruren)

 

Stadhuisplein 27

5461 KN  Veghel

Tel.: 0413 - 35 69 90

info@SDiZ.nl

 

Paterstraat 24a

5801 AV  Venray

Tel.: 06 - 30 99 21 10