Het omgaan met gevoelens van agressie

Omgaan met agressie

Onder agressie verstaan we het gedrag dat iemand vertoont als hij of zij niet langer de controle heeft over zijn eigen emoties. Emoties als frustratie, verdriet, woede en pijn kunnen tot uitbarstingen leiden waarbij de persoon in kwestie verbaal en/of non-verbaal geweld gebruikt. Bij de een komen deze uitbarstingen vaker voor dan bij de ander. Sommige mensen wijten dit aan het feit dat zij een ‘kort lontje’ hebben en denken dat zij niets aan dit gedrag kunnen doen. Dit is echter niet waar. SDiZ helpt mensen die kampen met agressieproblemen.

agressie

Herkent u zichzelf in de hierboven geschreven situatie? Wordt u snel kwaad en verliest u soms uw zelfbeheersing? Wellicht kan agressietraining voor u een oplossing bieden. Tijdens agressietraining leert u hoe u rustig kunt blijven in frustrerende of vervelende situaties en hoe u ervoor zorgt dat dergelijke situaties niet escaleren.